wsjc.jpg

项目概述:

深圳万顺叫车云信息技术有限公司是交通运输新业态出租车+互联网、渠道+用户、合伙人制度模式的移动出行平台公司。2016年9月在深圳注册成立;在全国设立800+直营分(子)公司,注册司机300万+,司机合伙人30万+,用户2亿+截至2020年8月17日,公司已取得283张《网络预约出租汽车经营许可证》,C2C订单量,中国两大之一。

投放媒体:

凤凰网、中国经济网、人民网、腾讯新闻、中国网、新浪新闻、21CN、网易新闻、证券之星、东北网等500多家媒体。

合作时间:

2018年8月至今

效果截图:

ws.jpg

部分媒体链接:

http://www.jqw.com/Businfo/xxg/a1251_624196.html

http://hn.ifeng.com/a/20200904/14520006_0.shtml

http://www.cb.com.cn/index/show/gd/cv/cv1361081861496

http://news.yongzhou.gov.cn/2020/0907/5428021024.html

http://www.wper.com/caijing/202009/28198.html

http://www.lzbs.com.cn/biz/2020-09/07/content_4676463.htm

http://www.hzjg.net/fcjj/289295.html

https://gd.qq.com/cross/20200907/Z7476SFW.html

https://page.om.qq.com/page/OrxyfgMvYX8WPcSW-0XCvKmQ0

http://www.ineng.org/jinrong/202009/37952.html

https://tech.china.com/article/20200904/092020_595670.html

http://finance.ynet.com/2020/09/04/2844870t632.html

http://city.ce.cn/cjzx/202009/07/t20200907_7282921.shtml

https://baijiahao.baidu.com/builder/preview/s?id=1676897696794706880

https://tech.163.com/20/0904/17/FLMSFCOL00099A7M.html

https://finance.ifeng.com/c/7zULzCHlAN9

http://www.803.com.cn/jiaodian/af64e_623070.html

http://news.yongzhou.gov.cn/2020/0903/5422661024.html

http://news.gdshjs.org/xinwen/2020/0903/090386556.html

http://www.syiptv.com/fuwu/a9c0f_622835.html

http://news.zol.com.cn/716/7169104.html

http://hainan.ifeng.com/a/20200903/14518455_0.shtml

http://gd.sina.com.cn/jingji/gc/2020-09-03/detail-iivhuipp2376139.shtml

https://www.newskj.org/kejixun/149397.html

https://www.sxcntv.com/zonghe/20200903/092020_10784.html

http://gywb.gyscw.com/souluotianxia/202009/25090.html

http://shehui.jjskx.org.cn/shehui/rd/58151.html

https://news.mydrivers.com/1/711/711320.htm

http://www.slrbs.com/news/shms/qmzx/2020-09-03/35719.html

https://post.smzdm.com/p/aqn264wx/

https://www.jiemian.com/article/4927940.html